Przykłady pakietów SOS

Drukuj PDF


Zakres i sposób świadczenia usług SOS jest ustalany z klientem. Na bazie naszego doświadczenia oferujemy kilka wariantów ujętych w pakiety SOS: Minima, Standard, Biznes i Strategia.

Minima:

• pomoc telefoniczna,
• natychmiastowa interwencja w przypadku awarii sprzętu,
• konserwacja sprzętu raz na rok.

Standard:

• pomoc telefoniczna,
• natychmiastowa interwencja w przypadku awarii sprzętu,
• sprzęt zastępczy w przypadku gdy awaria nie może być usunięta,
• konserwacja sprzętu raz na rok.

Biznes:

• pomoc telefoniczna,
• natychmiastowa interwencja w przypadku awarii sprzętu,
• sprzęt zastępczy w przypadku braku usunięcia awarii,
• nadzór eksploatacyjny oprogramowania systemowego,
• konserwacja sprzętu raz na rok.

Strategia:

• pomoc telefoniczna,
• natychmiastowa interwencja w przypadku awarii sprzętu,
• sprzęt zastępczy w przypadku gdy awaria nie może być usunięta,
• nadzór eksploatacyjny oprogramowania systemowego,
• nadzór eksploatacyjny oprogramowania standardowego (poczta, pakiety biurowe itp.),
• konserwacja sprzętu dwa razy w roku.