JPK-VAT wer.3 - już gotowe

Print PDF
There are no translations available.

Od 1 stycznia 2018 roku obowiązek przekazywania pliku JPK-VAT bez wezwania organu podatkowego będzie dotyczyć wszystkich podatników VAT.

JPK-VAT:

  • to zestaw informacji o zakupach i sprzedaży, który wynika z ewidencji VAT za dany okres,
  • dane do utworzenia JPK-VAT są pobierane bezpośrednio z systemów przedsiębiorstwa.
  • przesyła się go wyłącznie w wersji elektronicznej - w określonym układzie i formacie (schemat xml),
  • termin przesłania - do 25 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni. Mimo, że rozliczenia VAT mogły być dokonywane metodą kwartalną, JPK-VAT wysyła się co miesiąc.
  • do wysyłania plików JPK-VAT potrzebny jest certyfikat kwalifikowany lub profil zaufany. Pozwala on potwierdzić tożsamość nadawcy.
  • do wysyłania plików JPK służy aplikacja Klient JPK w odpowiedniej wersji, udostępniona przez Min. Finansów,
  • po wysłaniu JPK można pobrać UPO_JPK - Urzędowe Potwierdzenie Odbioru.