Moduły i rozszrzenia

Print PDF
There are no translations available.

 

Magazyny
Pełna informacja ilościowo-wartościowa o towarach, obrotach bieżących i ubiegłych m-cy.

 

- dowolna ilość magazynów lub akwizytorów,
- natychmiastowa aktualizacja stanów magazynowych,
- dokumenty PZ, MM, WZ, RW i inne,
- inwentaryzacja,
- możliwość utrzymania informacji o numerach seryjnych, datach ważności,
- dowolna ilość cen dla każdego towaru,
- analiza ruchu towarów w magazynie, poziomu zapasów i niedoborów.

 

 

Sprzedaż
Kompletna obsługa sprzedaży towarów, produktów i usług dla płatników VAT,

 

- faktury VAT, rachunki uproszczone, paragony, korekty,
- szybki podgląd obrotów i rozliczeń z kontrahentem w trakcie fakturowania,
- rozbudowany system marż i upustów przy sprzedaży,
- możliwość korzystania z kilku systemów obliczania cen sprzedaży,
- rejestrowanie zamówień od klientów z rezerwacją towaru i generowanie faktur lub rachunków wg zamówień,
- możliwość sprzedaży z wybranej dostawy, kontrolowania nr seryjnych, dat ważności,
- bieżący podgląd stanów magazynowych i kolejnych dostaw,
- duże możliwości korygowania dokumentów, anulowanie rachunków, wystawianie duplikatów,
- automatyczne księgowania i rejestry VAT (dzienne, miesięczne),
- definiowalny wygląd i zawartość dokumentów sprzedaży,
- współpraca z kasami fiskalnymi (PS 2000, POSNET, ELZAB, UPOS,
- obsługa kodów kreskowych współpraca z czytnikami kodów na stanowiskach sprzedaży i znakowanie towarów.

 

 

Zakup
Pełna kontrola poprawności dokumentów dostawców

 

- rejestracja faktur i rachunków dostawców ze sprawdzeniem poprawności wyliczenia VAT,
- kontrola i wyliczanie cen zakupu i sprzedaży w oparciu o marże, ceny dewizowe itp.,
- analizy zakupów wg dostawców i towarów,
- rejestry zakupów w tym do VAT (dzienne, miesięczne).

 


Zamówienia
Pełna obsługa zamówień towarów i usług. Obsługa łańcucha dostaw.

 

- rejestrowanie zamówień od odbiorców i do dostawców. Automatyczne generowanie zamówień do dostawców na podstawie analizy sprzedaży, bieżących zamówień odbiorców, terminów dostaw i najlepszych cen,
- bilansowanie zamówień ze stanami,
- rozliczenie wykonania zamówień,

 

 

Kontrahenci
Utrzymanie informacji o dostawcach, odbiorcach, potencjalnych klientach.

 

 

Cenniki, kalkulacja cen, oferty
Kompletna informacja o towarach i cenach.

- swobodne określanie systemu kodowania towarów, nazw, opisów, jednostek miary (podstawowej z przeliczeniem na kg, opakowania zbiorczego),
- możliwość opracowania dowolnych zestawień z cennika,
- wydruk nalepek na towary. Znakowanie towarów z użyciem kodów kreskowych,
- generowanie katalogów w formacie HTML do publikacji w internecie.

 

 

Analizy wyników ekonomicznych
Strategiczne informacje o zysku, strukturze obrotów, dostawcach i odbiorcach.

 

- analizy zakupów, sprzedaży i poziomu zapasów,
- analizy zyskowności w zadanym okresie wg asortymentów lub dokumentów sprzedaży,
- analizy wg kontrahentów (z możliwością określenia okresu czasu).

 

 

Księgowość
Prowadzenie ksiąg handlowych lub książki przychodów-rozchodów.

 

- definiowalny plan kont i rejestry (dostarczamy: przykładowy plan kont, wzory automatycznych księgowań i rejestrów),
- księgowanie wszystkich dokumentów (UWAGA: około 90% dokumentów w typowej firmie jest automatyczne księgowane z innych modułów programu),
- zestawienia syntetyczne i analityczne wg kont lub rejestrów,
- wydruki przelewów bankowych, wezwań do zapłaty,
- wydruki księgi głównej i dziennika.

 

 

Kasa
Pełna obsługa i kontrola wszystkich przepływów gotówkowych w firmie

 

- automatyczne wystawianie i numeracja dokumentów KP/KW do faktur, rachunków,
- prowadzenie i wydruk kompletnego raportu kasowego,
- przyjmowanie zaliczek, wpłat kwotowych z automatycznym rozpisaniem na nierozliczone faktury kontrahenta.

 

 

Finanse i rozrachunki z kontrahentami
Narzędzia do kontroli, oceny i planowania przepływów finansowych.

- natychmiastowa informacja o obrotach i saldach z kontrahentami (w tym o obrotach za podany okres),
- trzy metody prowadzenia rozrachunków: wg dokumentów, rozliczenie saldem, automatyczne dobieranie rachunków do zapłaty,
- szybkie uzyskanie informacji o należnościach i zobowiązaniach, w tym przeterminowanych również w okresach zapadalności.
- przewidywane wpływy finansowe i wydatki,
- możliwość rejestrowania dokumentów przyszłych okresów np. przelewów wysłanych do banku lub do zrealizowania w określonym dniu.

 

 

Kadry i płace
Podstawowe informacje o personelu i wynagrodzeniach. Współpraca z programem Płatnik.


- ewidencja pracowników, ich danych personalnych, wynagrodzeń,
- definiowalne składniki płac,
- wydruki umów o pracę, angaży, kart wynagrodzeń, świadectw pracy,
- lista płac pracowników etatowych z rozliczeniem ZUS i podatków od wynagrodzeń,
- ryczałty samochodowe, ewidencja delegacji,
- ewidencja umów-zleceń (o dzieło), wydruk umowy i rachunku oraz ich rozliczanie,
- możliwość samodzielnej zmiany zasad naliczania płac (np. przy zmianie przepisów).

 

 

Ewidencja wyposażenia
Rejestracja majątku firmy.

 

- prowadzenie ewidencji wyposażenia (przedmiotów nietrwałych),
- możliwość utrzymania informacji o wszelkim wyposażeniu z określeniem miejsc użytkowania, osób odpowiedzialnych, wartości,
- wydruk kartoteki: w całości, wg wartości przedmiotów, z wyłączeniem niektórych pozycji.

 

 

Moduł dla superoperatora systemu
Jeśli coś Ci się nie podoba możesz to zmienić.