Symfonia Moduł Produkcja

Print PDF
There are no translations available.

 

Jest to narzędzie do skutecznego zarządzania produkcją, którego celem jest optymalizacja procesu produkcyjnego i obniżenie kosztów wytworzenia.

System wspiera wszystkie etapy produkcji: planowanie, przebieg i rozliczenie.


 

Moduł Produkcja - cechy i korzyści

  • Wymierną korzyść przynosi ustalanie planowanych cen produktów, czy całych kontraktów, dzięki symulacji kosztów wytworzenia, z użyciem różnych wariantów technologii i z zastosowaniem różnych źródeł surowców i wielkości produkowanej partii wyrobów.
  • Dla jednego wyrobu można definiować wiele wariantów technologii. Technologia może być rozszerzona o rysunki techniczne, opisy, karty technologiczne.
  • Produkcja może być dobrze zaplanowana dzięki precyzyjnemu ustaleniu zaangażowanych zasobów, ustalaniu czasochłonności, kontroli zapasów surowców.
  • Precyzyjny plan produkcji i bilans zapasów tworzony przez system, obniża koszty działalności firmy, usprawnia proces zarządzania, zmniejsza koszty magazynowania surowców i wyrobów.
  • Elastyczność modułu produkcji pozwala, aby bez tworzenia nowej technologii, zastosować surowce czy materiały inne niż pierwotnie przewidziane, ewidencjonować dodatkowe koszty produkcji.
  • Rejestracja zdarzeń związanych z procesem produkcji: odstępstwa od norm produkcyjnych, odpady, braki, nadwyżki, precyzyjna i zautomatyzowana ewidencja zleceń produkcyjnych i dokumentów magazynowych pozwala śledzić proces produkcji i skutecznie nim zarządzać.
  • Sprawozdawczość odbywa się za pomocą raportów wbudowanych, ale istnieje narzędzie do definiowanie dowolnego zestawu własnych raportów. Raporty mogą być w formie graficznej. Możliwy jest ich eksport do plików w formacie: pdf, rtf, doc, xls.
  • Symfonia jako sprawne oprogramowanie do zarządzania firmą gwarantuje automatyczny przepływ dokumentów między modułami: produkcja – handel – księgowość. Moduły korzystają ze wspólnych kartotek towarowych, zamówień, dokumentów magazynowych.

Moduł Produkcja Systemu Symfonia to wymierne korzyści

finansowe i organizacyjne dla Twojej firmy.